Doe de FutureCheck - ben je FutureProof?

Wat staat ons allemaal te wachten? Heb je de relevantie daarvan voor je organisatie, voor je bedrijfstak, voor je bedrijfskolom in beeld? Ben je er klaar voor, ben je FutureProof? Zo niet, wat moet en kun je doen?

De 7 grote krachten die de wereld zullen veranderen (de Ring van Vuur) worden uitvoerig beschreven in ‘FutureShift: surfing the waves'. Hiermee moet elke organisatie aan de slag.
Maar de impact van en de benodigde reacties op de veranderingen verschillen per organisatie. Daarvoor kan de volgende, eenvoudige analyse (FutureCheck, een quick scan) een handvat plus opstap bieden.

Bestudeer sámen de 7 krachten en schat in wat de mogelijke gevolgen (kansen & bedreigingen) ervan zijn voor je organisatie zoals die er nu staat - en ook voor je bedrijfstak en je bedrijfskolom. Het gaat er om een Sense of Urgency + Sense of Impact + Sense of Responsibility te creëren, sámen te creëren, te delen. (Sense of Impact: het gevoel hebben de kansen & bedreigingen te kunnen beïnvloeden / benutten / pareren.)

Probeer vervolgens samen de eerste - globale, kleine, gekke, ... - nieuwe ideeën te creëren. Schep een Starry Night, een Sense of Opportunities, een Sense of Excitement.

Zie je alweer de eerste stralen van de zon van de volgende dag?

 

Er zijn nog geen reacties op "Doe de FutureCheck - ben je FutureProof?"