Geluk, welvaart en vooruitgang

Toen ik aan het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw onder andere doceerde aan de KMA in Breda, vertelde ik bij het vak Algemene Economie over de gebrekkigheid van dé maatstaf die we in de wereld gebruiken om de omvang van economieën, hun groei, welvaart en vooruitgang te meten: het Bruto Binnenlands Product (BBP). Of in het engels: Gross Domestic Product (GDP). Ik deed dat onder andere met behulp van een artikel daarover in TIME. Onlangs bevatte TIME weer een interessante column over alternatieve maatstaven om onze welvaart, ons welzijn, en de groei daarvan te meten.

En rarara, welk woord viel ook daar, meerdere keren? Juist: happiness. Geluk.

In de TIME-column wordt weer eens duidelijk dat we tot op heden - meestal impliciet, maar vaak ook expliciet - uitgaan van het conflict tussen succes en welvaart (en de groei daarvan) enerzijds en geluk en welzijn anderzijds, terwijl ik in 'To make happy' uitwerk hoe sturen op geluk ons succes en onze welvaart juist veel verder kan helpen.

Dus, nog een keer, omdat het zo belangrijk is: we moeten sturen op geluk.  

Er zijn nog geen reacties op "Geluk, welvaart en vooruitgang"