2010 - Een uitdagend scenario

Het is de laatste week van 2009, de laatste dagen van een turbulent eerste decennium van een nieuwe eeuw, een nieuw millennium - van de Soring 0's. Tijd om nog even achterom te kijken, te overdenken en te leren, voordat we aan het nieuwe jaar beginnen.
Na de Roaring Nineties belandden we in de Soring 0's. Door TIME werd het aflopende decennium omschreven als ‘The Decade from Hell'. Je hoeft het met die titel natuurlijk niet eens te zijn, je kunt 't nogal zwaar aangezet vinden, je kunt de woordkeuze misschien wat onpoëtisch vinden, maar de inhoud van het artikel is aantrekkelijk. Het geeft in vogelvlucht een overzicht van dit aflopende, indrukwekkende decennium. Na de Roaring Nineties, de Soring 0's - 2009 is het laatste jaar van wat op een vastloper-decennium lijkt, een decennium waarin economische, maatschappelijke, demografische en geo-politieke oververhitting ervoor zorgden dat de westerse zuiger even stevig vastliep in de met kolonialisme, ondernemerschap, industriële revolutie, machtspolitiek en verzorgings- en welvaartsstaat gebouwde motor van onze vooruitgang, onze vaart der westerse volkeren.

En straks, straks begint het nieuwe jaar 2010. Een bijzonder jaar, een heel bijzonder jaar - the year after. Ook al zou 2010 zelf niets bijzonders brengen, dan is het nog altijd het jaar waarin de gigantische turbulentie die de wereld trof in 2009, weer wegebde. Het jaar waarin ‘de controle' weer werd herwonnen en de rust terugkeerde. Wat zal er in 2010, na dat hele bijzondere 2009, precies allemaal gebeuren? Je kunt er veel over schrijven en lezen - ik verwijs je graag naar The Economist - The World in 2010.

Graag maak ik 't jaar 2010 wat groter - wat belangwekkender, wat symbolischer. Want met 2010 begint ook een nieuwe decennium - de One-ders. En een nieuwe en spannende fase in onze westerse vooruitgang.

Laten we nog heel kort achterom kijken, wat langer overdenken, overwegen en leren en dan vooruit kijken, in de vorm van een Scenario voor Onze Toekomst in 7 akten.

De moraal: kies voor de toekomst.

Creëer je eigen toekomst.

Ik wens je een energizing 2010!

Er zijn nog geen reacties op "2010 - Een uitdagend scenario"