Waarde-innovatie in de Nederlandse industrie

In het rapport “Co-creatie en 3D-printtechnologie: hype, haarlemmerolie of harde waarde-creatie?” verkennen we (de sector Industrie van ABN-AMRO en ik) de mogelijkheden en gevolgen van co-creatie en 3D-printtechnologie voor een typische, Nederlandse industriële ondernemer.

Co-creatie 3Dprinting en Industrie - ABN AMRO Dzjeng feb 2012.jpg

Dit rapport is het logische vervolg op eerdere rapporten van ABN AMRO over de industrie, “Raising the Bars” (2008) en “FutureShift (2009). De zoektocht naar nieuwe klantwaarde begon in het eerstgenoemde rapport met de ontwikkeling van jobber naar Original Module Manufacturer (OMM). Het tweede rapport schudde de markt op door te wijzen op 7 ontwikkelingen die samen ingrijpende invloed zullen hebben op onze wereld. Om te beginnen de toen nakende depressie van 2010-2015, de eindfase van de huidige 5e  Kondratieff-golf. Deze 5e golf werd begin jaren ‘80 ontstoken door de digitalisering. Die digitalisering heeft ingrijpende gevolgen gehad voor wat wij produceren (nieuwe producten) en hoe wij produceren en organiseren. Bovendien heeft de digitalisering de macht van de klant enorm vergroot. Ook deze toen nieuwe technologie heeft daarom - in korte tijd: 3 decennia - geresulteerd in een
stevige creative destruction.

Het zijn de volgende technologische innovaties die de komende 6e Kondratieff-golf zullen faciliteren en daarmee weer economisch herstel en voorspoed zullen brengen. Bedrijven zullen niet alleen deze innovaties op hun mogelijkheden moeten beoordelen, maar ook steeds meer samen met en in dienst van de specifieke verlangens en ambities van de klant moeten gaan werken. In “Co-creatie en 3D-printtechnologie: hype, haarlemmerolie of harde waarde-creatie?” werken we deze gedachte verder uit en zetten we waarde-creatie voor de afnemer centraal.

De 3D-printtechnologie maakt het niet alleen mogelijk (veel) goedkoper te produceren, maar ook om veel gerichter en sneller op specifieke klantwensen in te spelen. Er zijn al nieuwe bedrijfjes die op basis van deze technologie - en filosofie - producten fabriceren. Bovendien is het niet ondenkbaar dat consumenten zelf de beschikking gaan krijgen over 3D-printers of dat er een soort ‘Multi-3D-copy’ gaat opstaan.

Om te midden van deze ontwikkelingen succesvol te kunnen blijven, zullen bedrijven de mogelijkheden en de impact van de nieuwe technologie goed moeten analyseren. Bovendien moeten zij dichter bij de afnemer gaan zitten; zij zullen concepten als co-creatie en customer empowerment moeten omarmen. Het leidt geen twijfel dat de Nederlandse industrie – zo belangrijk voor onze welvaart – weer op z’n kop zal worden gezet. Met “Co-creatie en 3D-printtechnologie: hype, haarlemmerolie of harde waarde-creatie?” geven wij een overzicht, voorbeelden en houvast om van de nieuwe mogelijkheden een succes te maken.

Create your future!

Er zijn nog geen reacties op "Waarde-innovatie in de Nederlandse industrie"