Flex en de turbulente stagnatie - update 4

Het is tijd voor de vierde flex-update. Eén ding is zeker: personeelsbestanden en werk zijn wéér flexibeler geworden. En een ander ding is bijna zeker: we krijgen weer groei!

In mijn uitgebreide update met nieuwe feiten, analyses, vooruitzichten en adviezen wordt duidelijk en toegelicht dat

  • werkgevers meer flex willen, steeds hogere eisen stellen aan flex, commodities uitknijpen en flex steeds meer - als kostenpost of als innovatiekracht - zien als cruciale randvoorwaarde voor hun concurrentiekracht en hun succes;
  • en dat leveranciers van flexibele oplossingen zeker niet eenvoudig succes kunnen boeken, en daarom óf commodity-kampioen moeten worden óf (multi) specialist - en daarvoor wél vele mogelijkheden voor succes in de turbulente stagnatie hebben.

Succes is een keuze!

Er zijn nog geen reacties op "Flex en de turbulente stagnatie - update 4"